NEKALÁ SOUTĚŽ


Posviťte si s námi na nekalé obchodní praktiky konkurence

Nekalé soutěže se dopouští ten, kdo ve svém podnikání využívá praktiky, které jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a mohou ostatním soutěžitelům způsobit škodu. Důsledky bývají nepříjemné a frustrující. Vy poctivě pracujete, budujete svůj byznys, staráte se o zákazníky, a přesto někdo s prokazatelně horšími službami nad vámi získává obchodní převahu – právě proto, že si vypomáhá nedovolenými prostředky. Máte pocit, že někdo z vašich konkurentů získává výhodu porušováním pravidel? Dost možná je vaše společnost obětí nekalých obchodních praktik, kvůli nimž zbytečně ztrácí zákazníky či podíl na trhu. Pojďte spolu s námi zjednat nápravu a získejte větší radost z podnikání i lepší obchodní výsledky.

Nejrozšířenější druhy nekalé soutěže a jak se jim bránit

Naše právo definuje celou řadu nekalých obchodních praktik i způsobů, jak se jim bránit. Mezi základní druhy nekalé soutěže patří mimo jiné:

  • klamavá reklama (váš konkurent získává výhodu pomocí zkreslených informací),
  • klamavé označení zboží a služeb (například etiketa “Champagne” na českém jabčáku klame hned několika způsoby),
  • vyvolání nebezpečí záměny (určitě jste se někdy setkali se značkami jako “Mike”, “Abibas” nebo “Pumma”),
  • parazitování na pověsti (váš konkurent operuje třeba s vaším hlavním sloganem, čímž jednak získává neoprávněnou výhodu, jednak případnými nekvalitními službami či neprofesionálním chováním může vrhnout špatné světlo na vaši značku),
  • podplácení (některé zakázky, informace či licence lze získat speciální “obálkovou metodou”),
  • zlehčování (v běžném jazyce se tomu říká “pomluva” – konkurence o vás rozšíří nepravdivé informace, které vás mohou poškodit),
  • porušování obchodního tajemství (toho se může dopustit i váš zaměstnanec či obchodní partner),
  • ohrožování zdraví a životního prostředí (neoprávněnou výhodu lze získat také nedodržováním norem na ochranu zdraví a životního prostředí).

Jak vidno, vaše konkurence si skutečně může své podnikání ulehčovat mnoha cestami, které jsou za hranou dobrých mravů. Takovým “hospodářským dopingem” vás konkurent může přímo či nepřímo poškodit. Naštěstí existuje také řada možností, jak na takové jednání nečetsných soutěžitelů odpovědět. Přirozeně lze požadovat, aby podnikatel nekalých praktik zanechal, můžete ale požadovat také přiměřené zadostiučinění či náhradu škody. Proto jestliže máte podezření na nečestné jednání konkurence, neváhejte se na nás obrátit. Společně se podíváme blíže na celý případ a najdeme řešení, které vašemu podnikání přinese maximální užitek. Vůbec se přitom nemusíte bát, že dané problematice nerozumíte. Neznalost zákona vás plně omlouvá – máte přece nás!


EMAIL:
INFO@AKTOMES.CZ

ADRESA:
Advokátní kancelář
Mgr. Martin Tomeš
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc

TELEFON:
+420 605 277 017