Advokátní úschova


Využijte při koupi nemovitosti advokátní úschovu kupní ceny a zajistěte si po dobu transakce klidné spaní

Kupujete nemovitost? Gratulujeme! Při koupi domu či bytu je však třeba zachovat obezřetnost. Jisté riziko je totiž skryto ve faktu, že majitelem nemovitosti se (zjednodušeně řečeno) stáváte až ve chvíli, kdy dojde k zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Katastr má přitom na zápis vlastnického práva poměrně dlouhou lhůtu.

Předávat peníze prodávajícímu “z ruky do ruky” při podpisu kupní smlouvy tedy nemusí být úplně rozumné. Pokud narazíte na podvodníka, může se stát, že vy mu v dobré víře odevzdáte příslušnou částku, ale on převod nemovitosti jaksi neprovede. A nebo „spadne do exekuce“ či nastane nějaký jiný problém. Náhle tedy nemáte ani nemovitost, ani peníze. O svá práva pak samozřejmě můžete bojovat u soudu, ale bude to v každém případě nepříjemné, nákladné a zdlouhavé.

Naštěstí se takové situaci lze velmi snadno vyhnout. Kupní cenu totiž můžete složit na účet třetí osoby, která příslušný obnos vyplatí prodávajícímu až ve chvíli, kdy budete zapsáno vaše vlastnictví v katastru nemovitostí. Pokud k tomu nedojde, peníze vám budou zase vráceny.

Jednou z osob, která dle zákona může poskytovat tuto formu úschovy finančních prostředků, je také advokát. Advokátní úschova je velmi flexibilní, cenově výhodná a zcela bezpečná cesta, jak ochránit své peníze před podvodníky.

Výhody advokátní úschovy

  • Rychlý a variabilní způsob zajištění kupní ceny.
  • Kvalitativně je advokátní úschova plně srovnatelná s úschovou notáře.
  • Plné pojištění odpovědnosti za škodu .
  • Ve srovnání s úschovou jinde velmi příznivá cena.
Přemýšlíte o advokátní úschově? Rádi vám pomůžeme!

EMAIL:
INFO@AKTOMES.CZ

ADRESA:
Advokátní kancelář
Mgr. Martin Tomeš
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc

TELEFON:
+420 605 277 017