Reference


PRO REALITNÍ KANCELÁŘE

  • Ing. Aleš Mamica, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.,  a bývalý předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny, a. s., Praha

  S Martinem Tomešem navázala Realitní společnost České spořitelny úspěšnou spolupráci v době mého působení v pozici předsedy představenstva RSČS v letech 2009-2012. Spolupráce s Martinem Tomešem zajistila pro RSČS kvalitní a flexibilní právní servis, podařilo se nám společně najít efektivní způsob spolupráce i bez trvalé přítomnosti v sídle RSČS. Oceňuji zejména trvalou ochotu a aktivní přístup Martina Tomeše při řešení všech nestandardních situací i při odborné podpoře našich makléřů.

  • Jan Zelinka, jednatel a majitel RESTCON Real Straight Consulting s.r.o., Praha

  Jako právníka považuji Mgr. Tomeše za opravdového odborníka, který skutečně rozumí své práci. Velice si vážím jeho spolupráce s naší realitní kanceláří i jeho odborných rad, které přesahují obvyklé služby dostupné a poskytované na realitním trhu, a které oceňují i naši klienti.

  • Mgr. Jana Houdová, makléřka CR estate s.r.o., Praha

  S Advokátní kanceláří Tomeš jsem spolupracovala opakovaně v souvislosti s poskytováním právních služeb našim klientům v realitní společnosti v Praze. Mgr. Tomeš vždy velmi rychle reagoval na požadavky tak, jak se obchodní případ aktuálně vyvíjel, ať se jednalo o přípravu smluvních dokumentů všech typů, nebo posouzení smluv předložených protistranou. Veškerý servis právních služeb proběhl diskrétně, vysoce profesionálně. Velmi si cením jeho časové flexibility – klientům je k dispozici prakticky kdykoliv, jeho služby a osobní přístup mohu všem doporučit.

  • Pavel Janota, jednatel a majitel SENREALIT Morava s.r.o., Karviná

  Když někdo podniká v realitách, potřebuje své práci věnovat maximum času i energie. Proto si ceníme spolupráce s Advokátní kanceláří Tomeš, která je schopná nám ve velmi krátkých lhůtách zajistit právní servis, který v tu chvíli nejvíc potřebujeme. Sepíšou smlouvy, návrhy a vždy upozorní na ta úskalí, o kterých jsme ani netušili, že mohou existovat, a navrhnou řešení. My víme, že nemusíme řešit právo, a můžeme se věnovat svému podnikání.

KONKURENČNÍ DOLOŽKY

  •  Lenka Rysová, makléřka a majitelka frančízy DUMREALIT.CZ, Chlumec nad Cidlinou

  Požádala jsem pana advokáta Tomeše, aby mi pomohl s obranou proti žalobě na zaplacení smluvní pokuty za porušení nevyvážené konkurenční doložky. Problémem bylo, že se spor odehrával před rozhodčím soudem a já potřebovala využít zkušenosti jak se samotnými doložkami, tak se specifiky rozhodčího řízení. Obrátit se na specialistu byla dobrá volba. Podle jeho návrhů a odborných vyjádření rozhodce konkurenční doložku prohlásil za neplatnou, neoprávněný nárok protistrany na smluvní pokutu zamítl a já tak byla ve sporu, ve kterém mi hrozila velká finanční újma, stoprocentně úspěšná. Panu Mgr. Tomešovi bych tímto chtěla velice poděkovat za profesionální a lidský přístup.

  • Ivana Blahová, obchodní zástupkyně, Jindřichův Hradec

  S právním zastoupením Mgr. Tomeše v soudním sporu o konkurenční doložku jsem byla velice spokojená. Líbil se mi jeho profesionální, přitom skromný a osobní přístup. Naprosto srozumitelně a bez přikrašlování mi objasnil situaci, popsal nástrahy soudního řízení o platnost konkurenční doložky a pomohl mi najít řešení. I přes vážnost situace a očekávání nepříznivého vyústění sporu se věci věnoval naplno a nad rámec svých povinností. Vím, že mi velmi pomohl a z beznadějného případu dokázal redukovat nepříjemné následky hrozící smluvní pokuty. Za to jsem mu velice vděčná.

NEKALÁ SOUTĚŽ

  • Ing. Jiří Mencl, jednatel a majitel společnost SEV Litovel s.r.o., Litovel

  Mgr. Tomeše jsme požádali o zastupování v soudním sporu z nekalé soutěže, kde naši společnost žaloval o neoprávněnou pohledávku náš „údajný“ konkurent. Hodnota žalované částky převyšovala desítky milionů korun. My věděli, že potřebujeme advokáta, který je zkušený v nekalousoutěžním právu a bude nám schopen efektivně pomoci. Díky jeho precizní práci a pádné právní argumentaci před soudy všech stupňů jsme nedůvodnou žalobu odvrátili a soudní spor vyhráli.

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

  • Alena a Boris Hrubešovi, Havířov

  Pan advokát Tomeš nám výrazně pomohl projít všemi procesy při koupi bytu a jeho převodu z družstevního do osobního vlastnictví. Jeho profesionální jednání nejenom s námi, ale i s pracovníky bank a také s úředníky stavebního bytového družstva nám velmi ulehčilo celý postup při vyřizování hypotečního úvěru. Také proto, že s nástupem platnosti nového občanského zákoníku se některé věci změnily oproti původním zvyklostem. Rádi bychom vyzdvihli jeho schopnost srozumitelně vysvětlit klientům jednotlivé kroky a právní úkony, a to v průběhu celého procesu koupě bytu.

PRO FIRMY

  • Pavel Müller, jednatel a majitel společnosti Stavební firma Müller, s.r.o., Olomouc

  Stavební firma Müller s.r.o. spolupracuje s Advokátní kanceláří Tomeš od září 2011. Po celou dobu naší spolupráce s advokátní kanceláří jsem byl dopodrobna seznamován s prováděnými úkony. Velmi si toho cením, neboť některé formy v právnickém výkladu jsou pro mne nové a doposud nepoznané. Vzhledem k dodržování dohodnutých cen a termínů doporučuji advokátní kancelář každému, kdo hledá kvalitní právní služby.


EMAIL:
INFO@AKTOMES.CZ

ADRESA:
Advokátní kancelář
Mgr. Martin Tomeš
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc

TELEFON:
+420 605 277 017