PRÁVNÍ PORADNA ČESKÉHO ROZHLASU

V Českém rozhlase jsme opět radili a seznamovali posluchače s novinkami z realitního trhu, s názory na novou právní úpravu regulující realitní podnikání a dávali rady jak vybrat dobrou realitní kancelář. Pořad si můžete přehrát na odkaze.

Celý příspevěkZASTUPOVANÍ VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

V zasněženém Brně jsme zastupovali klienta na přezkumném jednání, schůzi věřitelů a uspěli s kandidaturou na zástupce věřitelů. Věřitelé by měli pamatovat na to, že někdy nestačí jen pohledávku přihlásit, ale že mohou svojí aktivní činností ve věřitelských orgánech napomoci zdárnému chodu insolvenčního řízení, dohlížet na činnost insolvenčního správce a poskytovat insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti.

Celý příspevěkK TARIFNÍ HODNOTĚ PŘI ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU (PODRUHÉ)

Před nedávnem jsme na stránkách EPRAVO.CZ (dostupné zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/jeste-k-tarifni-hodnote-u-zalob-na-zruseni-rozhodciho-nalezu-104137.html) diskutovali na téma výpočtu nákladů řízení při zrušení rozhodčího nálezu soudem. Věcí se zabýval v aktuálním rozhodnutí i Nejvyšší soud ČR (Rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 1092/2017 ze dne 26. 9. 2017 dostupné zde: http://kraken.slv.cz/33Cdo1092/2017), který potvrdil příklon soudního rozhodování k našemu právnímu názoru. Pokud tedy předmětem řízení je návrh na zrušení rozhodčího nálezu a nikoliv žaloba na peněžité plnění či ocenitelné věci […]

Celý příspevěkNÁHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

Dluhy mezi podnikateli nejsou dnes ničím neobvyklým. Víte ale, že v případě, že jeden podnikatel dluží druhému, má vymáhající právo i na úhradu minimálně 1.200,- Kč jako náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky? Vše vyplývá z často opomíjeného nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Věřitel pak může v případě prodlení požadovat vedle zákonných úroků také pevnou částku náhrady, když do částky 1.200,- Kč nemusí prokazovat, zda takové náklady v této výši […]

Celý příspevěkInsolvenční řízení jako nástroj nátlaku

Insolvenční řízení se občas stane nástrojem nátlaku ve sporu mezi věřitelem a dlužníkem o zaplacení pohledávky. Pokud na Vaši firmu podá protistrana šikanózní insolvenční návrh, může se jednat o zjevné zneužití práv Navrhovatele na úkor Dlužníka ve smyslu § 128a odst. 2 písmeno c) insolvenčního zákona. Takovému účelovému návrhu je nutno se právně bránit, aby podniku nevznikala škoda nezákonným insolvenčním řízením.

Celý příspevěkREALITNÍ PRÁVO V PRAXI Darování do SJM

Dřívější právní úprava neumožňovala darování věci do společného jmění manželů. V praxi se toto omezení ukázalo jako nadbytečné a nový občanský zákoník již darování, třeba právě nemovité věci, do společného jmění manželů výslovně připouští. Dle ustanovení § 709 odst. 1 ObčZ platí, že pokud dárce při darování projeví úmysl darovat do společného jmění mohou manželé tento dar do sjm nabýt.

Celý příspevěkJak to chodí v soudní síni

Hodně klientů, se kterými chodím jako jejich advokát k soudu, nemá se soudním jednáním přílišnou zkušenost. Mnohdy je to jejich první setkání s justičním aparátem a často tak slýchám dotazy, jak ono to tam vlastně funguje. Soudní řízení není žádné mystérium a ovládá ho několik základních pravidel. Pojďme si je v krátkosti popsat, ať víte, do čeho jdete, pokud vás v budoucnu něco takového potká. Předesílám, že výklad nebude vyčerpávající a neberte ho […]

Celý příspevěkEMAIL:
INFO@AKTOMES.CZ

ADRESA:
Advokátní kancelář
Mgr. Martin Tomeš
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc

TELEFON:
+420 605 277 017