Před nedávnem jsme na stránkách EPRAVO.CZ (dostupné zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/jeste-k-tarifni-hodnote-u-zalob-na-zruseni-rozhodciho-nalezu-104137.html) diskutovali na téma výpočtu nákladů řízení při zrušení rozhodčího nálezu soudem. Věcí se zabýval v aktuálním rozhodnutí i Nejvyšší soud ČR (Rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 1092/2017 ze dne 26. 9. 2017 dostupné zde: http://kraken.slv.cz/33Cdo1092/2017), který potvrdil příklon soudního rozhodování k našemu právnímu názoru. Pokud tedy předmětem řízení je návrh na zrušení rozhodčího nálezu a nikoliv žaloba na peněžité plnění či ocenitelné věci nebo práva, je při určení tarifní hodnoty úkonu právní služby třeba vycházet z ustanovení § 9 odst. 1 advokátního tarifu. Dovolací soud neshledal žádný důvod, aby nastolená otázka byla posouzena jinak. Při žalobách na zrušení rozhodčího nálezu je tedy nutno počítat spíše s výpočtem náhrady nákladů řízení v nižších částkách než o jakou by se jednalo například u žaloby na zaplacení.