Dluhy mezi podnikateli nejsou dnes ničím neobvyklým. Víte ale, že v případě, že jeden podnikatel dluží druhému, má vymáhající právo i na úhradu minimálně 1.200,- Kč jako náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky? Vše vyplývá z často opomíjeného nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Věřitel pak může v případě prodlení požadovat vedle zákonných úroků také pevnou částku náhrady, když do částky 1.200,- Kč nemusí prokazovat, zda takové náklady v této výši fakticky vynaložil. Pokud vymáháte dluhy z podnikání není nikdy na škodu zkonzultovat jaké máte možnosti.

18034274_776121025879818_2424180583537398638_n