KONKURENČNÍ DOLOŽKY


Využijte právních služeb specialistů na konkurenční doložky

Konkurenční doložky jsou předmětem našeho dlouhodobého odborného zájmu. Zabýváme se jejich studiem a samozřejmě své vědomosti využíváme ve sporech našich klientů. Za dobu naší existence jsme absolvovali desítky soudních sporů, jejichž předmětem byly konkurenční doložky. Vedle odborné specializace, profesionality a spolehlivosti tedy můžeme nabídnout také množství praktických zkušeností, které jsou pro úspěch ve sporu klíčové. Kromě komplexního právního servisu ve sporech týkajících se konkurenčních doložek poskytujeme také poradenství, které ocení jak podnikatelé, například při tvorbě smluv, tak obchodní zástupci či zaměstnanci při jejich právní interpretaci, třeba v případě rozhodování o změně zaměstnání.

Nebojte se mít právo na své straně

Konkurenční doložka slouží k ochraně podnikatelů před zneužitím interních informací jejich stávajícími či bývalými obchodními zástupci a zaměstnanci. Toto „mlčení“ pak nebývá na druhé straně často adekvátně finančně ohodnoceno, což může být předmětem sporů. Dalším kamenem úrazu je fakt, že smlouvy a jejich dodatky bývají zpravidla formulovány s určitou nutnou mírou obecnosti, která zdaleka nemůže pokrýt realitu ve vší její rozmanitosti. A tak v konkrétních případech pak často zbývá mnoho prostoru pro různé výklady a interpretace. Proto se vyplatí mít na své straně právního specialistu, který vám srozumitelně vysvětlí skutečnou povahu vašich práv a závazků a pomůže vám jejich uplatnění prosadit v případných sporech.

Je za námi letitá praxe u soudů i rozhodců

  • Před soudy, rozhodci a jinými orgány zastupujeme fyzické i právnické osoby ve sporech ohledně konkurenčních doložek, které vyplývají ze smluv o obchodním zastoupení nebo pracovních smluv.
  • Poskytujeme odborné poradenství týkající se konkurenčních ujednání ve smlouvách a zákazů výkonu konkurenčních činností po skončení obchodního zastoupení, pracovního poměru nebo jiného smluvního vztahu.

EMAIL:
INFO@AKTOMES.CZ

ADRESA:
Advokátní kancelář
Mgr. Martin Tomeš
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc

TELEFON:
+420 605 277 017