SVĚŘENSKÉ FONDY


Využijte nové formy správy majetku – bezpečně a fundovaně

Svěřenské fondy jsou novým způsobem, jak vyčlenit a spravovat váš majetek. Mohou sloužit k veřejně prospěšným účelům nebo k ryze soukromým. Financovat celé univerzity nebo třeba jen vzdělání vašich dětí. Mohou být cestou k převodu podnikání na nástupce nebo jim jen zajistit rentu a majetek nechat spravovat profesionálními manažery. Možnosti a způsoby jak svěřenské fondy využít jsou nepřeberné. Vy poctivě pracujete, budujete svůj byznys, staráte se o rodinu a svěřenský fond vám může pomoci v tom, aby vaše úsilí a majetek mohl sloužit i vašim dětem či vnukům. A pozor, nemusíte být zrovna miliardáři, svěřenské fondy se hodí i pro správu majetků o dost menších.

Co vás zajímá při zakládání svěřenských fondů

Při zakládání a správě svěřenských fondů se ptáte na mnoho podrobností. Ty důležité věci, které je třeba vyřešit hned na začátku a dobře je promyslet, jsou zhruba následující:

  • Jaký majetek a v jaké formě budete do svěřenského fondu vkládat?
  • Kdo bude svěřenský fond spravovat, kolik budete mít správců a jakým způsobem budou jmenováni či odvolávání?
  • Kdo bude nad svěřenským fondem dohlížet a jakým způsobem lze jeho činnost kontrolovat?
  • Jaké všechny dokumenty je třeba pořídit pro založení svěřenského fondu a jaké pro jeho fungování v budoucnu?
  • Jaký bude benefiční plán a jak distribuovat benefity fondu mezi obmyšlené?
  • Jak bude probíhat nástupnictví ve svěřenském fondu a zda můžete některé osoby z benefitů fondu předem vyloučit?
  • Kolik vás to bude všechno dohromady stát a jaké budou náklady na fungování fondu a správu majetku v budoucnu?
  • Kde a jak si můžete svěřenský fond zřídit a jakou právní úpravou bude vázán?

Jak vidno, založení svěřenského fondu si žádá vyřešení mnoha věcí. Právní úprava je to nová a jako všude se vyplatí věnovat čas přípravě a řešit to s odborníky. Proto jestliže chcete svěřenské fondy naplno využít, neváhejte se na nás obrátit. Společně se podíváme blíže na celou strukturu vašeho majetku a najdeme řešení, které vám i vašim blízkým přinesou maximální užitek. Vůbec se přitom nemusíte bát, že dané problematice nerozumíte. Neznalost zákona vás plně omlouvá – máte přece nás!


EMAIL:
INFO@AKTOMES.CZ

ADRESA:
Advokátní kancelář
Mgr. Martin Tomeš
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc

TELEFON:
+420 605 277 017