Jak víte z mého blogu, byl jsem nedávno hostem v Českém rozhlase Olomouc (https://aktomes.cz/pravni-poradna-ceskeho-rozhlasu-olomouc/). Sám jsem byl překvapený, kolik dotazů posluchačů se sešlo nad tématem darovací smlouvy. A hlavně vrácení daru. Jako by snad naše končiny byly prostoupeny skrz na skrz nezbednými potomky lačnícími pouze majetku svých předků. Pojďme se tedy podívat darování trochu více na zoubek. A jelikož se to týkalo hodně nemovitostí, budeme se bavit primárně o darování nemovitosti.

V  prvním díle nakousnu otázku, zda vůbec darovat nemovitost a jak to udělat. Případně co si před darováním pořádně promyslet. Abychom to měli jednodušší, vyjděme z nejběžnějšího typu darovací smlouvy u nás, a to když rodiče či prarodiče darují potomkům za svého života nemovitost, ať už byt, dům, zahradu či chalupu.

Vezměte si tento článek s nadsázkou trochu jako kvíz. Každá vaše odpověď ANO vás posune ve čtení níž, až nakonec možná dojdete k podpisu darovací smlouvy. První vaše odpověď NE znamená, že můžete přestat číst a jít si užívat vašeho majetku, kterého se nezbavíte nepromyšleným darováním nevděčným potomkům. POZOR samozřejmě je to míněno v nadsázce!!!! Berte to jako zamyšlení, nikoliv jako návod.

Tak tedy. Měli by rodiče a prarodiče darovat nemovitosti? Ano či ne? Hodně advokátů na sociálních sítích říká rovnou „Chcete-li mít jistotu, nedarujte“. Taková trochu jednoduchá rada, že? Ano jasně. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Takhle jednoduchou odpověď, ale většina těch, co se rozmýšlí, asi nechce slyšet. Musíme jít trochu do hloubky.

První věc je potřeba si uvědomit hned na začátku. Dar je dar. Z podstaty věc většinou nevratná, nezištná a nereciproční. Když někomu dáte k narozeninám peněženku nebo sošku jelena nad televizi, taky to hned nechcete vrátit, pokud se o posvícení pohádáte nad tématem uprchlíků. To že jde u nemovitosti mnohdy o věc miliónové hodnoty, nemá z hlediska zákona příliš velký význam. Takže moje první rada ohledně darování. Ke každému daru přistupujte jako k něčemu co už nikdy nemusíte získat zpátky. Jste ochotni dar oželet? Zákon samozřejmě zná způsoby jak se domoci vrácení daru. Popíšu je v druhém díle. Vždycky ale na začátku přistupte k darování nemovitosti jako k něčemu co se vám nemusí podařit v budoucnu navrátit žádnými právními prostředky. Jste ochotni přijmout riziko, že se vám v budoucnu nepodaří dar získat zpět? Pokud je vaše odpověď ANO, pokračujeme dále.

Nyní je třeba se zamyslet, co vlastně darováním chceme vyřešit. Jako advokát jsem mnohdy překvapený jaké kuriózní životní situace má darování někdy rozplést. Darování má být snahou vypořádat majetkové poměry dárce ještě za jeho života. Tak, aby o nich za svého života mohl svobodně a vážně rozhodnout a nechce tuto záležitost svěřovat paragrafům práva dědického. V pořádku. Klíčem je, že se jedná o řešení majetkové situace na straně dárce! Nikoliv na straně obdarovaného. Pokud chcete někoho darováním vytrestat, napravit nebo nedej bože vychovat, nedělejte to! Pokud váš syn chce utéci do světa (myšleno do Prahy na FAMU) s varietní umělkyní jménem Lola, ani darování vilky se zahradou v Kolíně ho u spořádaného života podle vašich představ neudrží. Stejně tak představa potrestání a následné nápravy svobodomyslné dcery tím, že její staropanenské sestře darujete polnosti na Hané je venkoncem lichá.

Co potomci a dluhy? Anebo nedej bože závislosti. Nejhorší možnou variantou v těchto případech je snaha pomoci darováním potomkovi z dluhů nebo ze závislosti. Říkáte, že vám se to nestane? Ach kolik už jsem viděl takových případů. To je většinou cesta do pekel vydlážděná těmi nejlepšími úmysly. S vysokou mírou pravděpodobnosti skončíte bez nemovitosti a potomkovi dluhy stejně zůstanou. To už je určitě lepší, když nic jiného, nemovitost prodat a výtěžek prodeje postupně potomkovi uvolňovat. Jak manažeři s oblibou říkávají „oproti plnění předem stanovených výkonnostních kritérií„. Takže otázka zní? Chcete darováním vyřešit pouze svoje starosti a své majetkové poměry? Ano? Skutečně ano? No dobrá, pojďme dále.

Řešili jsme dluhy potomků. A co vy? Pokud jste na nemovitosti, kterou chcete darovat existenčně či sociálně závislý a její nenávratné pozbytí by pro vás byla katastrofa, radím si darování pořádně rozmyslet. Pokud už se pro darování rozhodnete a nemovitost chcete užívat i po jejím darování trvejte na zřízení věcného břemene, a co nejdůkladněji si stanovte jeho rozsah a vaše práva z této služebnosti. Přežijete ekonomicky důstojně případné pozbytí darované nemovitosti a váš život zůstane i nadále sociálně plně uspokojivý a vaše příjmové poměry přežijí bez úhony? Pokud ano, jdeme dál.

Nastává chvilka takové rodinné psychologie. Jaký je váš vztah s potomky nyní? Jak se vyvíjel v delším časovém období? Pokud máte v rodině normální, zdravé, sociálně korektní vztahy po celou dobu života vašich potomků, není darování nic, co by je mělo dramaticky rozházet. Vím, že v budoucnu se může cokoliv pokazit nicméně to už tak v životě někdy bývá. Darování by ale rozhodně nemělo sloužit k napravování již existujících rodinných křivd či k řešení problémů v soužití s potomky. Nemělo by být ani řešením sporů mezi potomky. Obvykle totiž nevyřeší vůbec nic. Naopak se tyto problémy ještě prohloubí. Je naivní očekávat, že pokud vás potomci nyní navštěvují sporadicky, po obdržení daru u vás budou pečení vaření. A tak bychom mohli pokračovat skoro do nekonečna.

Navíc darování ještě zvýší psychologický tlak na obě strany. Smiřte se s tím, že darování je prostě nereciproční. Není za něj z hlediska práva očekávána žádná protihodnota. Mnoho lidí ale tuto reciprocitu přesto očekává, třeba v nemateriální podobě. Potom jsou většinou zklamáni a vnímají to jako křivdu. Jako červená nit se line celým tímto článkem konstatování, že darování je svým způsobem charita a nemělo by vůbec sloužit k řešení nějakých problémů. Takže otázka zní – je vaše dosavadní soužití s potomky bezproblémové a mezi potomky taky všechno klape? Ano? Žádný sociopat? Výborně. Jste skoro na konci.

Takže už jsme si asi vyloučili ty nejzákladnější překážky darování, u kterých radím spíše nedarovat.  Zbývá říci si jak na to. Darovací smlouva na nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí musí být písemná a podpisy stran na ní musí být úředně ověřeny. Darovanou nemovitou věc je nutno řádně vyspecifikovat v souladu s katastrálním zákonem a vyhláškou. Vytáhněte si z katastru nemovitostí list vlastnictví a vymezte přesně a pečlivě vše co má být předmětem daru. Neudělejte chybu v psaní nebo v číslech. Do darovací smlouvy si zakomponujte práva a povinnosti v souvislosti s darováním a případně stanovte další podmínky pro odstoupení, předání nemovitosti apod. Pokud chcete po darování nemovitosti užívat, sjednejte si služebnost užívání (věcné břemeno) a vymezte si dostatečně jeho obsah a dobu trvání. Jedno vyhotovení darovací smlouvy s ověřenými podpisy spolu s vyhotoveným a podepsaným návrhem na vklad na předepsaném formuláři a s tisícikorunovým kolkem potom zaneste či pošlete na příslušný katastr nemovitostí.

Pokud se jedná o darování nemovité věci, nikdy nic nezkazíte návštěvou kteréhokoliv advokáta. Nehřeju si tady jen svoji polívčičku. V advokátních kancelářích narazíte na hodně klientů, kterým katastr nevzal jejich darovací smlouvy z nejrůznějších důvodů. A věřte mi, že nejdražší je právě až náprava již nesprávnou smlouvou vzniklých škod. Daleko více se vyplácí jim předcházet dobrou smlouvou, kterou někdo fundovaný alespoň zkontroluje. Na internetu je sice spousta vzorů, ale mějte na paměti, že ne všechny jsou použitelné. Advokát vás navíc provede celým procesem darování, upozorní na rizika a bude schopen s vámi diskutovat i případné odlišnosti, které si na internetu třeba nenajdete. A s advokátem můžete navíc probrat i varianty darování s příkazem a jiné libůstky. Advokát vám taky pomůže vycizelovat soudně udržitelné a přiměřené smluvní podmínky pro možnosti odvolání daru judikaturou připuštěné. Navíc se pohodlně vyhnete případným problémům s neplatností nebo neurčitostí smlouvy na katastru. A nebojte se, nebude vás to stát majlant.                               

Jaké máte možnosti vrácení poskytnutého daru se dočtete v dalším díle. Bude už brzy.  Sledujte náš web (www.aktomes.cz) nebo facebook (https://www.facebook.com/aktomes).