Právě jsem se vrátil….z Plzně! Putování po soudech českých pokračuje a musím říci, že Okresní soud Plzeň–město sídlí ve skutku výstavní budově skoro v centru města. Soudní spor se týkal tentokrát pracovního práva, konkrétně odpovědnosti zaměstnance našeho klienta za škodu. Mezi veřejností je obecně známo, že dle § 250 zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Obvykle se ale mylně traduje, že výše požadované náhrady škody nesmí NIKDY přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před porušením povinnosti. Pozor! Neplatí to vždy a za všech okolností.  Pokud byla škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek, hradíte celou vzniklou škodu včetně případného ušlého zisku. Jste-li tedy zaměstnanci, dejte si pozor na to, za jakých okolností jste škodu spáchali. Pokud by byla například způsobena trestnou činností nebo třeba v opojení alkoholem omezení výše náhrady škody pro vás platit nebude.

IMG_20160420_101450 IMG_20160420_101456 IMG_20160420_101427