Ani období prázdnin není ochuzeno o soudní jednání. V našem miniseriálu (https://www.aktomes.cz/po-soudech-ceskych-zaciname) tedy pokračujeme, tentokrát na Okresním soudě v Benešově.

Okresní soud sídlí v budově s krásnou věží, která slouží justici už od druhé poloviny 19. století. Původně to bývala městská  radnice. Ve věži je umístěn funkční zvon, který pravidelně vyzvání každou hodinu. Shodou náhod jsem měl nařízeno jednání přímo na 12:10 a mohu říct, že mohutný hlas zvonu v poledne se nese z věže celou soudní budovou. Dost majestátně a docela zajímavě tak podkreslil začátek soudního jednání. Naštěstí nejsem moc fatalista, abych se ptal, komu tady „zvonila hrana“.

Pojďme ale k právu.  V životě můžete zmeškat ledacos. Autobus, rande anebo třeba, jak jednou řekl i Jacques Chirak, zmeškat lze i dobrou příležitost mlčet. To však většinou u soudu není ten nejlepší nápad. Věděli jste, že můžete zmeškat i svůj vlastní rozsudek a soud může vydat tzv. rozsudek pro zmeškání?

Podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání jsou v celku jasné a najdeme je zejména v § 153b z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního  řádu, v platném znění.

První podmínkou je, že se žalovaný bez řádné a důvodné omluvy nedostaví k soudnímu jednání, ačkoliv mu byla řádně doručena do jeho vlastních rukou žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat. Žalovaný musí být o následcích svého nedostavení se řádně poučen.

Druhou podmínkou je, že naopak žalobce se k jednání dostavit musí a zároveň musí soudu navrhnout, aby rozsudek pro zmeškání vydal.

Pokud budou tyto podmínky splněny, bude soud pokládat tvrzení a argumenty žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě soud může rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání. Tady je to důležité! Soud bude pokládat tvrzení třeba o tom, že došlo k půjčení peněz za prokázané, nebo bude mít za prokázané, že došlo k nezaplacení kupní ceny. Zkrátka a dobře pokud se nedostavíte k soudu, dáváte tím částečně najevo, že jsou tvrzení protistrany pravdivá.

V mém případě se protistrana nedostavila ani se neomluvila. Vzhledem k tomu, že já jsem neváhal v zájmu svého klienta podniknout cestu z Olomouce do Benešova, tak bez toho aniž by bylo prováděno složité dokazování, soud k našemu návrhu vydal rozsudek pro zmeškání.

Jak vidíte, máme v právním řádu případy, kdy se Vám neúčast na soudním jednání nemusí vyplatit. Pokud nechcete čelit rozsudku pro zmeškání, dostavujte se na soudní jednání nebo si včas najděte kvalifikovaného právního zástupce z řad advokátů, protože slovy klasika „zmeškaná neplatí a právo se proti vám snadno chopí opratí“. 

Tolik tedy z obsahu mého jednání na Okresním soudě v Benešově o tom, že zmeškat můžete v životě ledacos třeba i rozsudek.  Pokud chcete i nadále sledovat mou cestu „Po soudech českých“ hlídejte náš web (www.aktomes.cz) nebo se k nám připojte na facebooku (https://www.facebook.com/aktomes).

 

sdvsdvsdvsd