V minulém článku (https://aktomes.cz/jak-poznat-dobrou-uschovu-penez) jsme si popsali, jak by úschova měla vypadat a co dělá úschovu skutečně fungujícím institutem správy kupní ceny v realitním obchodu. Popsali jsme si postup, čas a podmínky jednotlivých kroků, které vedou k optimálnímu vypořádání kupní ceny mezi kupujícím a prodávajícím. Ve své praxi se ale často setkávám se spoustou mýtů a polopravd, které o úschově panují. Pojďme se podívat na pár nejkřiklavějších.

Mýtus první „Úschova u banky, notáře, advokáta, realitky atd. je ta nejlepší/nejlevnější/nejbezpečnější.

Kdybych pokaždé, když slyším podobnou větu, dostal korunu, byl by ze mě milionář. Je to asi stejné jako hádat se o to, jestli se hraje lepší fotbal na Letné nebo na Bazalech. Každý má svůj díl pravdy a každý se trochu mýlí.

Začneme tím nejdůležitějším

a) Důvěra.

Schovateli musíte věřit. Musí to být osoba, která má zkušenosti, erudici, morálku a bezúhonnost. Banka i realitka může zkrachovat, notář i advokát může peníze zpronevěřit. Chcete-li úschovu u realitky či banky, volte takové, které mají dostatečný kapitál, velikost a působí na trhu dlouhodobě. Reputační riziko, které nesou v případě chyby nebo nekalého jednání, je dost vysoké na to, aby úschova byla dostatečně bezpečná. Advokát i notář jsou jako schovatelé pro své případné chyby vždy pojištěni. Jejich velkou výhodou je, že pokud by mělo dojít k jejich insolvenci či zániku, nepodléhají u nich složené finanční prostředky exekuci ani nejsou součástí majetkové podstaty v případě zjištění jejich úpadku. Je pravda, že i mezi notáři a advokáty dojde občas ke zpronevěře peněz. Je to vždy velmi nepříjemné pro celý profesní stav. Jak se toho vyvarovat a jak vybrat notáře či advokáta jako schovatele? Ověřte jejich zápis do příslušné profesní komory. U notářů je to Notářská komora (www.nkcr.cz) a u advokátů Česká advokátní komora (www.cak.cz). Ptejte se ve svém okolí po referencích. Zda mají dobrou pověst. Zda byli předchozí klienti spokojeni. Zda byly nějaké potíže. Ptejte se v realitní kanceláři po případných referencích na notářské či advokátní služby, které oni dlouhodobě používají. Ověřujte z vícera zdrojů a málokdy šlápnete vedle.

b) Cena

Další důležitou položkou úschovy je její cena. U banky většinou narazíte na pevně dané ceníky, většinou odvozené od výše skládané částky bez možnosti o ceně úschovy jednat. Notáři mají tzv. notářský tarif, tedy opět pevně stanovenou sazbu, od které se rovněž neodchylují. Cenově nejpříznivější bývá úschova u realitní kanceláře, kdy je úschova většinou poskytována v rámci provizní ceny za služby kanceláře. Její velkou nevýhodou je, že na rozdíl od banky nemá většinou realitní kancelář takové kapitálové zajištění pro případ problémů s hospodařením a peníze takto u realitky skládané nejsou vyjmuty z exekuce či z majetkové podstaty v případě úpadku. U advokáta máte možnost sjednat si cenu úschovy variabilně dle vašich potřeb a možností a navíc nehrozí riziko postižení složených peněz exekucí či insolvencí.

 c) Variabilita smluv a možnost individuálních úprav

Smluvní dokumentaci v bance vám většinou nikdo nezmění. Buď přijmete jejich znění smluv a jejich podmínky anebo budete muset většinou jít o dům dál. Stejně tak schvalovací proces v případě změn je u bank zdlouhavější. Advokát, notář i realitní kancelář se vám většinou velmi rychle a flexibilně přizpůsobí v čase. I rychlost změn či doplnění vašich návrhů do smluv bude nesrovnatelně vyšší. Notář či advokát mají navíc dlouhodobé zkušenosti s převody nemovitostí, takže celý případ mohou pojmout komplexně a poradí vám nejen s úschovou, ale jsou schopni snadno zkontrolovat i kupní smlouvy a poradí vám tak i se samotným převodem nemovitosti.

Shrňme si tedy PLUSY a MINUSY

BANKA

+ zajištěno velký kapitálem                                                     – zpravidla o dost vyšší cena

+ vysoké reputační riziko při nevyplacení                         – nižší flexibilita, obtížná změna smluvních podmínek

+ nižší riziko nepoctivosti schovatele

+ dohled ČNB                                                                                 – riziko krachu/insolvence

 

NOTÁŘ

+ úschovy se nedotkne exekuce ani insolvence                – zpravidla vyšší cena

+ velká variabilita smluv a flexibilita schovatele             – riziko v případě nepoctivosti schovatele

+ dohled profesní komory

+ dostatečná právní erudice                                  

 

REALITKA

+ cena je většinou zdarma v rámci služeb RK                     – exekuce zpravidla vedou k ohrožení výplaty z úschovy

+ velká variabilita smluv, flexibilita                                       – riziko v případě nepoctivosti schovatele                                                                                                      

– riziko krachu/insolvence

 

ADVOKÁT

+ úschovy se nedotkne exekuce ani insolvence                – riziko v případě nepoctivosti schovatele

+ velká variabilita smluv a flexibilita schovatele

+ dohled profesní komory

+ možnost sjednat příznivou cenu                        

+ dostatečná právní erudice                                  

                                          

Chcete znát další mýty ohledně úschovy. Budou brzy. Sledujte náš web (www.aktomes.cz) nebo facebook (https://www.facebook.com/aktomes).

 

 font-weight: 400;font-weight: 400;