V minulém článku (https://aktomes.cz/nejcastejsi-myty-o-uschove-dil-i) jsem popsal první z mýtů a polopravd, které o úchově panují. Nejsou to však zdaleka všechny. V tomto druhém „mytickém“ dílu se podíváme na další.

Mýtus druhý „Úschova jako průtokový „zabezpečovač“ peněz“

S tímto omylem se setkávám až příliš často a většinou bývá zneužíván k manipulaci s nezkušenou stranou realitního obchodu. Nesmíte totiž podlehnout dojmu, že pokud dnes složíte peníze do „úschovy“ a zítra z této „úschovy“ odejdou, aniž by došlo ke splnění jakékoliv další podmínky (například provedení vkladu na katastru k nemovitosti), tak že tato transakce je pro vás BEZPEČNÁ. Vždyť jsme měli „úschovu“, říkají mi pak mnozí.

Již minule (https://aktomes.cz/jak-poznat-dobrou-uschovu-penez/) jsme si popsali, že úschovu nedělá úschovou její název, ale postup a podmínky, za nichž k výplatě peněz dochází. Znázornili jsme si to i graficky (https://aktomes.cz/jak-poznat-dobrou-uschovu-penez). Úschova nemá „pojistné“ účinky na peníze, které do ní vkládáme. Není to automatický „zabezpečovač“ kupní ceny. To, co dělá úschovu bezpečnou pro obě strany, je POSTUP a SPLNĚNÍ podmínek pro podání kupní smlouvy na katastr a podmínek pro výplatu peněz prodávajícímu. Pokud se od tohoto postupu odchýlíme, tak jsme si řekli, že tím omezujeme ochrannou funkci úschovy. Pokud tedy peníze na úschovu načerpáte a schovatel je druhý den pošle druhé straně, aniž by došlo ke splnění čehokoliv dalšího, nejedná se o žádnou „úschovu“, resp. buďme úplně přesní, tato úschova nemá ŽÁDNOU z funkcí, kterou od ní laik při zaslechnutí onoho kouzelného slůvka úschova očekává.

Mýtus třetí „Úschova u notáře je bezpečnější, protože stát za ní přebírá garanci“  

Notář stejně jako advokát při poskytování úschovy jedná jako soukromý podnikatel podnikající podle zvláštního právního předpisu. Je, stejně jako advokát, vázán stavovskými přepisy, je pod dohledem profesní komory a je na výkon své činnosti adekvátně pojištěn. Stát však za výplatu peněžních prostředků z notářské úschovy žádnou „garanci“ nepřijímá. Je to skutečně velmi častý, ale nepravdivý mýtus. Kvalitativně je notářská úschova srovnatelná s úschovou advokátní a není mezi nimi z pohledu bezpečnosti či odpovědnosti schovatele žádný významný rozdíl.

Mýtus čtvrtý „Úschova je vhodná jen pro prodávajícího/kupujícího“

Řekněme si to hned a narovinu. Úschova peněz v realitním obchodu, pokud je skutečně úschovou v pravém slova smyslu, je výhodná pro oba. V minulém článku (https://aktomes.cz/jak-poznat-dobrou-uschovu-penez/) jsme si názorně popsali, jaký by měl být postup úschovy při vypořádání kupní ceny za nemovitost. Pokud tento postup dodržíme, bude úschova chránit prodávajícího před rizikem nezaplacení kupní ceny ze strany Kupujícího.  Správně nastavenou úschovou mu bude Schovatel garantovat, že do doby, než bude mít pro něho na úschovném účtu složené peníze, nebude se na katastru jakkoliv disponovat s nemovitostí ve prospěch kupujícího. Naopak bude správně nastavená úschova chránit i kupujícího. Schovatel bude kupujícímu garantovat, že do doby než katastr nemovitostí povolí vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího a do doby než Schovatel prověří právní stav nemovitosti z listu vlastnictví, nevydá Schovatel prodávajícímu složenou kupní cenu. Prospěch z toho tak budou mít oba. Nenechte se proto ošálit tvrzením protistrany, že úschova je tu jen pro jednoho účastníka.

Tak toto byl závěrečný díl našeho miniseriálu týkajícího se úschov. Měl by vám být nápomocen při posuzování jednotlivých typů úschov a hlavně při posuzování jednotlivých nabízených postupů.  Teď už vás nikdo „neopije rohlíkem“. Ať již budete úschovu realizovat u kohokoliv a jakkoliv, přeji vám při jejím výběru šťastnou ruku.